Pelatihan Pertolongan Pertama pada Bayi Henti Nafas di Posyandu Kelurahan Mamburungan Timur
PDF

Keywords

Pelatihan
Pertolongan Pertama Henti Nafas

Abstract

Bayi sangat rentanĀ  mengalami kegawatdaruratan seperti tersedak yang berakibat terjadinya henti nafas. Hal ini terjadi karena proses penyesuaian fungsi organ tubuh dari kehidupan didalam kandungan dengan diluar kandungan. Sehingga mereka memerlukan pengawasan yang optimal dari keluarganya terutama ibu. Namun sayangnya masih banyak ibu yang tidak tahu tentang pertolongan pertama yang benar pada bayi tersedak hingga henti nafas. Pelatihan ini diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam melakukan pertolongan pertama henti nafas pada bayi Ketika terjadi di rumah. Pengabdian Masyrakat ini dilakukan di Posyandu Kelurahan Mamburungan Timur Kota Tarakan.

PDF